ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ δηλώσεων μαθημάτων 2019-20Χ

Οι τροποποιητικές δηλώσεις, όπου όλοι οι φοιτητές/τριες (ακόμα και όσοι/ες δεν κατέθεσαν δήλωση στην πρώτη φάση) θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πρώτη φάση δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

– ΤΕ-23-ΟΚΤ από 10:00 ως 23:59 ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές/τριες έχουν πετύχει σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 160 ή περισσότερες πιστωτικές μονάδες μέχρι και την εξεταστική ΣΕΠ-19

– από ΔΕ-21-ΟΚΤ 10:00 ως και ΤΡ-22-ΟΚΤ 23:59 όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες

– οι φοιτητές των οποίων η αίτηση για μετάβαση στο νέο 5-ετές ΠΠΣ έγινε αποδεκτή ΔΕΝ θα προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ, αλλά θα ενημερώσουν για τυχόν τροποποιήσεις που επιθυμούν στις δηλώσεις τους τον κ. Ιωσηφίδη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aiosifidis@el.teithe.gr στέλνοντας μήνυμα με θέμα “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019-20Χ” μέχρι την ΤΕ-23-ΟΚΤ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το συνημμένο αρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία και όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος γίνεται αποδεκτή μόνο όταν χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος (δηλαδή διεύθυνση της μορφής: ele123456@… it123456@… iee123456@…)

Αν από τις τροποποιητικές δηλώσεις προκύπτει ανάγκη ένταξής σε εργαστηριακά τμήματα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να απευθύνονται στους διδάσκοντες καθηγητές κάθε συγκεκριμένου μαθήματος.

Στις τροποποιητικές δηλώσεις μπορεί να δηλωθεί και το μάθημα επιλογής 9ου εξαμήνου:
«1916 Συστήματα Μετρήσεων Υποβοηθούμενων από Η/Υ» με διδάσκοντες τους κ. Χατζόπουλο και κ. Τσιακμάκη κάθε ΔΕ 9:00~13:00 στην αίθουσα Δ2.

Οι πρωτοετείς φοιτητές ΔΕΝ συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από τη Γραμματεία.

Επισύναψη: Τροποποιητική 5-ετούς.docx
17 Οκτώ 2019 11:36 – από Δημήτριος Παπακώστας