Διενέργεια και Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

Παρακαλώ διαβάστε τα παρακάτω αρχεία.

Τις ίδιες πληροφορίες θα βρείτε και στη σελίδα του Τμήματος στο μενού ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020.

Επισύναψη: Διενέργεια και Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020
Επισύναψη: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για όλα τα μαθήματα.pdf