Διεξαγωγή Εξετάσεων Θεωρίας

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος να ενημερωθούν για τον Κανονισμό Εξετάσεων από το μενού

Χρήσιμα Έντυπα για φοιτητές

Η εφαρμογή όσων αναφέρονται θα βοηθήσει στη διενέργεια των εξετάσεων σε ακαδημαϊκό κλίμα ηρεμίας και αξιοκρατίας.

Καλή μελέτη για καλά αποτελέσματα σε όλους τους εξεταζόμενους.
17 Ιαν 2020 18:8 – από Δημήτριος Παπακώστας