ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2)

Επειδή έχουν γίνει ερωτήματα για το ποια μαθήματα μπορούν να δηλώνονται στις διορθωτικές δηλώσεις επισυνάπτεται πίνακας με τα μαθήματα του νέου ΠΣ που διδάσκονται αυτό το εξάμηνο και τα αντίστοιχά τους στο παλαιό ΠΣ.

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δηλώνουν μαθήματα από οποιοδήποτε εξάμηνο ανεξάρτητα από τον τύπο πτυχίου που έχουν επιλέξει ή θα επιλέξουν στο μέλλον.
Επισύναψη: ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΕΙΜ_ΕΞ_2019-20.pdf
20 Οκτώ 2019 19:58 – από Δημοσθένης Σταμάτης