ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση που αφορά στους φοιτητές/φοιτήτριες του πρών τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Επισύναψη: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ.pdf
17 Οκτώ 2019 21:17 – από Δημοσθένης Σταμάτης