Δομή “Ομπρέλα”

Η ΟΜΠΡΕΛΑ είναι μια δομή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που έχει ως σκοπό την άμβλυνση διαφόρων παραγόντων που εμποδίζουν τη φοίτηση, την καθημερινή μέριμνα και τη συνεπή ολοκλήρωση των σπουδών τόσο των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας), όσο και φοιτητών που, για διάφορους λόγους, δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στο τμήμα μας, υπό την εποπτεία 2 καθηγητών, δραστηριοποιείται μια ομάδα εθελοντών – μεντόρων φοιτητριών και φοιτητών που προσφέρουν υποστήριξη σε συμφοιτητές τους ώστε να ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι μέντορες αυτοί βοηθάνε σε ζητήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες του, τις επιλογές και το περιεχόμενο των μαθημάτων κ.ά.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις σπουδές σας και χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους μέντορες του τμήματος στο https://discord.gg/MBrukZH ή να στείλετε email στο imentorsindos@gmail.com.