Δομημένος Προγραμματισμός – Εργαστηριακά Τμήματα Πρωτοετών – Διαλέξεις

Επισυνάπτεται αρχείο με τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα εργαστηριακά τμήματα Ε1-Ε8 για το μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός.
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.
Οι διαλέξεις στη Θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσουν αύριο, Τετάρτη, 9/10/2019.
Το τμήμα Α1 της Θεωρίας (14:00-16:00) θα το παρακολουθήσουν όσοι έχουν εγγραφεί στα εργαστηριακά τμήματα Ε1-Ε4, ενώ το τμήμα Α2 της Θεωρίας (16:00-18:00) θα το παρακολουθήσουν όσοι έχουν εγγραφεί στα εργαστηριακά τμήματα Ε5-Ε8.
Υλικό για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος https://aetos.it.teithe.gr/~gouliana/dom_progr.html.

Καλή αρχή

Ο διδάσκων

Γουλιάνας Κώστας
Επισύναψη: ΕΓΡΡΑΦΕΣ 2019 final.pdf
8 Οκτώ 2019 22:8 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας