Εγγραφές με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα πραγματοποιηθεί
από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.
Η εγγραφή θα πραγματοποηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 10:00 μέχρι 12:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο συνημμένο αρχείο.
Επισύναψη: 17498_2021-10-14.pdf
15 Οκτώ 2021 12:3 – από Γραμματεία