Εγγραφές φοιτητών από μετεγγραφή ακαδ. έτους 2021-22

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές των οποίων έχει εγκριθεί η μετεγγραφή, ότι θα πρέπει να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή με courier ή αυτοπρόσωπος σε φάκελο έως την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 στην Ταχ. Δ/νση: ΔΙΠΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟΥΠΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ. 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη ΤΘ 141 που να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης
2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής
3. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση
4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες (τύπου ταυτότητας)
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τα αγόρια)
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας από την Γραμματεία του Τμήματος, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Email που έχετε δηλώσει στην αίτηση εγγραφής
1. Το δελτίο ενεργοποίησης με τους κωδικού σας
2. Βεβαίωση σπουδών

Επισύναψη: ΥΔ_πρωτοετών.docx
Επισύναψη: Αίτηση Εγγραφής ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ.doc
11 Ιαν 2022 12:26 – από Γραμματεία