Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Fullstack Ruby Developer), συνολικής διάρκειας 36 μηνών η κάθε μια:

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχεται μια συνοπτική περιγραφή της Πρόσκλησης με κωδικό Α.Π. 764/29.06.2020 προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για να αναρτηθούν στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης ή/και του Τμήματος σας. Συγκεκριμένα περιέχονται:
1. Αντικείμενα θέσεων
2. Επιστημονικό Πεδίο
3. Αριθμός Ατόμων
4. Συνοπτική Περιγραφή
5. Απαιτούμενα προσόντα
6. Καταληκτική ημερομηνία Πρόσκλησης
7. Ιστότοποι Πρόσκλησης
8. Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ
9. Στοιχεία Επικοινωνίας

Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγγραφούν, είναι το εξής: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/68 (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ)

Για οτιδήποτε περαιτέρω χρειαστείτε παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ
Επισύναψη: Α.Π.764_29.06.2020_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf
4 Ιούλ 2020 11:29 – από Αντώνης Σιδηρόπουλος