ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Υπουργείου Παιδείας για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος έχουν εκδοθεί και μπορούν οι φοιτητές να τους προμηθεύονται από τη Γραμματεία τις ώρες που λειτουργεί η θυρίδα.
Επίσης έχει εκδοθεί μία Βεβαίωση σπουδών και ένα Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης για στρατολογική χρήση.
17 Οκτώ 2019 12:50 – από Γραμματεία