Εκπροσώπηση Τμήματος στην 85η ΔΕΘ

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Σαπουνίδης Θεοδόσιος, εκπροσωπεί το Τμήμα στα πλαίσια της συμμετοχής του ΔΙΠΑΕ στην 85η ΔΕΘ.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/DuckyCodeEducation

17 Σεπτ 2021 10:49 – από Δημήτριος Παπακώστας