Ενεργοποίηση λογαριασμών πρωτοετών φοιτητών στο apps

Οι πρωτοετείς φοιτητές (μέχρι τον ΑΜ 2019/197) μπορούν να ενεργοποιήσουν την πρόσβασή τους στις δομές του τμήματος ακολουθώντας τις οδηγίες από την σελίδα: https://www.iee.ihu.gr/support/dept_services/
22 Οκτώ 2019 11:25 – από Αντώνης Σιδηρόπουλος