Ενημέρωση για πρακτική μέσω Erasmus+ (Δευτέρα 25/10)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Erasmus+ του Τμήματος μας κ. Μαρμόρκου και λόγω του γεγονότος ότι πολλοί φοιτητές-τριες ζητήσατε πληροφορίες, τη Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 13:15 (Αίθουσα Β1 στο Κτίριο Η), θα γίνει σύντομη ενημέρωση για τις θέσεις πρακτικής/πτυχιακής/διπλωματικής σε Ιδρύματα της αλλοδαπής.

22 Οκτώ 2021 13:23 – από Περικλής Χατζημίσιος