Ενημέρωση σχετικά με το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο μέχρι το ΣΑ-9-ΟΚΤ

Στην σημερινή (7-ΟΚΤ-21) συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών ενημερωθήκαμε ότι το θέμα της ημερομηνίας έναρξης και του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου θα συζητηθεί στην Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ, αύριο ΠΑ-8-ΟΚΤ @15:00.

Συνεπώς θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος νέα ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου μέχρι το πρωί του ΣΑ-9-ΟΚΤ.

7 Οκτώ 2021 11:10 – από Δημήτριος Παπακώστας