ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Όσες και όσοι φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου εξαμήνων έχετε τη γνώση, το χρόνο και τη διάθεση να βοηθήσετε τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου κατά κύριο λόγο, αλλά και φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που συναντούν δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα ( στον Προγραμματισμό οι εισακτέοι Θετικής Κατεύθυνσης, στα Μαθηματικά οι εισακτέοι ΕΠΑΛ και στην Ηλεκτρονική Φυσική και τα Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος οι εισακτέοι του Τομέα Οικονομίας και Πληροφορικής ) θα σας παρακαλούσα μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου να μου στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ( κατά προτίμηση από το email που έχετε πάρει απ’ το τμήμα ), το οποίο θα περιέχει στον τίτλο το όνομά σας και το μάθημα, στο οποίο μπορείτε να βοηθήσετε και στο κείμενο τις ημέρες και ώρες μέσα στην εβδομάδα που είστε διαθέσιμοι.

Τα μαθήματα στα οποία θα μπορούσατε να βοηθήσετε είναι τα παρακάτω :

Αλγοριθμική και Προγραμματισμός με Java, βοήθεια σε φοιτητές του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, οι οποίοι έχουν περάσει μόνο το μισό μάθημα ( Θεωρία ή Εργαστήριο ).
Δομημένος Προγραμματισμός με C, βοήθεια σε πρωτοετείς φοιτητές και σε φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ Ι.
Μαθηματικά, βοήθεια σε πρωτοετείς φοιτητές
Ηλεκτρονική Φυσική, βοήθεια σε πρωτοετείς φοιτητές και σε φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος, βοήθεια σε πρωτοετείς φοιτητές και σε φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Όταν συγκεντρωθούν οι απαντήσεις, ( υπάρχουν ήδη κάποιοι εθελοντές, αλλά όχι σε όλα τα μαθήματα ) θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τα στοιχεία σας, τα μαθήματα και τις ημέρες και ώρες που μπορείτε να βοηθήσετε, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Υπάρχουν και κενές αίθουσες και αρκετά εργαστήρια, στα οποία μπορείτε να κάνετε τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Ελπίζω να υπάρξουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για όλα τα μαθήματα.

31 Οκτώ 2019 1:1 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας