ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020 ΣΩΣΤΗ

Το έντυπο της αίτησης στην προηγούμενη ανακοίνωση είναι λανθασμένο.
Το σωστό αρχείο είναι το συνημμένο.
Επισύναψη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜ.ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ 2019-20.doc
7 Οκτώ 2019 15:4 – από Γραμματεία