ΕΠΕΙΓΟΝ – Διορθωτικές Δηλώσεις Φοιτητών πρώην Τμ. Πληροφορικής για 5-ετές

Παρακαλούνται όσες και όσοι φοιτήτριες φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής έχουν κάνει Αίτηση να ενταχθούν στο 5-ετές να κάνουν έστω και κενή δήλωση στην πυθία στις Διορθωτικές Δηλώσεις, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με τη σίτιση και θα περαστούν εντός των ημερών τα μαθήματά τους στην Πυθία.
24 Οκτώ 2019 14:5 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας