ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

“Oι φοιτητές που έκαναν αίτηση για Σίτιση, έστειλαν τα δικαιολογητικά με e-mail εμπρόθεσμα αλλά δεν αξιολογήθηκαν γιαυτό δεν βλέπουν το όνομά τους στη λίστα, παρακαλούνται
να καταθέσουν την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Σίτισης από 5/12 μέχρι τις 15/12/2019”

6 Δεκ 2019 9:36 – από Γραμματεία