Επιλογή και παρουσίαση Βέλτιστων ΔΕ/ΠΕ

Οι βέλτιστες Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες του 2020, θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή αξιολόγησης του τμήματος, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω zoom στην εικονική αίθουσα Ε1 (πρόσβαση από rooms.iee.ihu.gr). Επισυνάπτεται το πρακτικό της Επιτροπής επιλογής.

Η Επιτροπή ΔΕ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Ευκλείδης Κεραμόπουλος
Επισύναψη: Πρακτικό-3 Επιτροπής ΒΠΕ.pdf
16 Νοέ 2020 20:37 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης