Επιλογή Φοιτητών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά των φοιτητών που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του 7ου, να έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων και να χρωστάνε το πολύ ένα μάθημα ειδικότητας. Οι αιτήσεις ήταν 20 και εγκρίνονται όλες. Παρατίθεται και ο Πίνακας Μοριοδότησης. Όσες και Όσοι έχουν επιλεγεί θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 1/10/2018 το αργότερο να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.