Ηλεκτρονική Φυσική – Φροντιστηριακά Μαθήματα (έναρξη)

Τα φροντιστηριακά μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές του μαθήματος «Ηλεκτρονική Φυσική» του Α’ Εξαμήνου θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τμήματα Ημέρα Ώρα Αίθουσα
ε2 & ε3 Τρίτη 14:00 – 16:00 Ε1
ε5 & ε7 Πέμπτη 14:00 – 16:00 Ε1
ε1 & ε6 Πέμπτη 16:00 – 18:00 Ε1

Τα φροντιστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27/10/2020.
Επικοινωνία: Παπαδοπούλου Μαρία (mpapa@el.teithe.gr)

21 Οκτώ 2020 8:16 – από Μαρία Παπαδοπούλου