ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας χρειάζεται να ενεργοποιηθεί πρώτα λογαριασμός στη διεύθυνση
https://uregister.the.ihu.gr

Η ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη
https://submit-academicid.minedu.gov.gr

18 Οκτώ 2019 14:50 – από Γραμματεία