Θέματα Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών προς Ανάληψη

Η ανάληψη Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας, από τους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, θα γίνει στο διάστημα από 13/11 έως 29/11/2019.

Τα διαθέσιμα θέματα από το διδακτικό προσωπικό του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://ptyxiaki.it.teithe.gr/stamcha/ .

Τα διαθέσιμα θέματα από το διδακτικό προσωπικό του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχουν καταχωρηθεί στο συνημμένο αρχείο “Θέματα ΗΛ”.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το θέμα που επιθυμούν και από τις δύο ομάδες, με τη διαδικασία που ίσχυε σε κάθε πρώην τμήμα (συνημμένο αρχείο “ΔΕ_ΠΛ”, είτε κατάθεση της συνημμένης “Αίτηση Ανάληψης” στη γραμματεία). Προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει 150 πιστωτικές μονάδες (όσοι έχουν επιλέξει το τετραετές πρόγραμμα σπουδών), είτε 210 πιστωτικές μονάδες (όσοι έχουν επιλέξει το πενταετές πρόγραμμα σπουδών).

Σημειώνεται ότι δύο φοιτητές μπορούν να αναλάβουν ένα θέμα, ΜΟΝΟ εφόσον έχουν επιλέξει να πάρουν το ίδιο πτυχίο (τετραετές είτε πενταετές).

Από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο θα εφαρμοστεί η νέα διαδικασία εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών.

Η Επιτροπή Δ.Ε.

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Ευκλείδης Κεραμόπουλος

Επισύναψη: Θέματα ΗΛ.pdf
Επισύναψη: Αίτηση Ανάληψης.docx
Επισύναψη: ΔΕ_ΠΛ.pdf
12 Νοέ 2019 15:13 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης