Θέση εργασίας για κατόχους διδακτορικού

Αφορά σημαντικές θέσεις οι οποίες απαιτούν ευρύ φάσμα τεχνικών γνώσεων, δομημένο τρόπο σκέψης και δομημένο και άψογο χειρισμό των αγγλικών.
Αποδοχές πολύ καλές.
Τοποθεσία: Δεν ενδιαφέρει.

https://www.jobs.net/jobs/intrasoft-intl/en-us/job/Greece/IT-Postgraduate-for-Challenging-Career-Opportunity/J3V5T975ZXH7WJFGCHR/

10 Οκτώ 2020 15:58 – από Ιγνάτιος Δεληγιάννης