Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού

Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού με τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών σε τεχνολογίες C#, ASP.Net, REST APIs, HTML/CSS, Javascript και σε βάσεις δεδομένων (MSSQL, MySQL).

Τόπος Εργασίας: 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη

Αποστολή βιογραφικών: info@d-cube.eu