Θέση εργασίας: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (πεδίου)

Αναζήτηση προσωπικού στην εταιρεία beeasy ΙΚΕ για την κάλυψη της θέσης: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (πεδίου).

Η θέση αφορά στην διαχείριση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση ειδικού δικτυακού εξοπλισμού (MikroTik, Ubiqutiy κλπ) καθώς και στην τεχνική υποστήριξη υφιστάμενων πελατών.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις ασύρματων δικτύων, δομημένης καλωδίωσης και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ενώ η προϋπηρεσία δεν κρίνεται απαραίτητη αλλά θα εκτιμηθεί.

Η beeasy ΙΚΕ αποτελεί το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης της εταιρείας MIKROTIK στην Β. Ελλάδα!
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα.

Αποστολή βιογραφικών goumasi@beeasy.eu
Περισσότερες πληροφορίες
Γκουμάση Χαρά
2311242095

22 Ιαν 2021 14:49 – από Δημήτριος Παπακώστας