ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (ορκωμοσία) Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Αποφοίτων: ΠΕ-2-ΔΕΚ-2021

Με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα όπως επικαιροποιήθηκαν με την από 20-11-2021 αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 ΚΥΑ, για το διάστημα από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 ως και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, η Τελετή αποφοίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε εξωτερικούς χώρους είτε σε εσωτερικούς χώρους με φυσικό αερισμό και συγκεκριμένα:
“Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.
Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.”

Παρακαλώ σημειώστε ότι:
1) Δεν υπάρχει πρόβλημα για όσους απόφοιτους δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Τελετή Ορκωμοσίας της ΠΕ-2-ΔΕΚ-2021 καθώς τα απαραίτητα έγγραφα θα τους αποσταλούν ταχυδρομικά.
2) Πρόθεση των μελών του Τμήματος είναι η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής πορείας των αποφοίτων με μια πανηγυρική δια ζώσης Τελετή, όπως είχαμε συνηθίσει και αρμόζει στην περίσταση, για αυτό όσοι απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να ενημερώσουν την Γραμματεία (στο info@iee.ihu.gr) και να συμμετέχουν σε επόμενη ορκωμοσία, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί δια ζώσης την άνοιξη του 2022, πάντα με βάση τις τότε ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες.

Όσοι προπτυχιακοί απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετέχουν δια ζώσης στην Τελετή Ορκωμοσίας της ΠΕ-2-ΔΕΚ-2021 θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση τους μέχρι την ΚΥ-28-ΝΟΕ συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/eGAetbLhKQtEZrdT7

Προσέξτε ότι λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων:
— η Τελετή θα έχει διάρκεια 30 λεπτών
— ο μέγιστος αριθμός προσκεκλημένων για κάθε απόφοιτο περιορίζεται στα δύο επιπλέον άτομα
— ενώ ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα γίνεται παράλληλα με τον έλεγχο των απαραίτητων πιστοποιητικών πριν την είσοδο στον χώρο της εκδήλωσης.

Ο ακριβής χώρος και η ακριβής ώρα της Τελετής Ορκωμοσίας της ΠΕ-2-ΔΕΚ-2021, θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση μετά την ΔΕ-29-ΝΟΕ.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την πιστή τήρηση των οδηγιών, η οποία θα βοηθήσει στην διενέργεια μιας αξιομνημόνευτης Τελετής, στα πλαίσια των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε.

8 Νοέ 2021 18:8 – από Δημήτριος Παπακώστας