Καθομολόγηση (ορκωμοσία) Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Αποφοίτων: Τε-13-Ιαν-2021

https://www.iee.ihu.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e/
12 Ιαν 2021 12:13 – από Γραμματεία