Καλές πρακτικές για την επικοινωνία φοιτητών – διδασκόντων μέσω email

Είναι προφανώς θεμιτό αλλά και επιθυμητό να υπάρχει συχνή επικοινωνία των φοιτητών και τους καθηγητές τους. Όταν η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email, και λόγω του μεγάλου όγκου μηνυμάτων που δέχονται οι καθηγητές, θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες, έτσι ώστε η επικοινωνία να είναι ουσιαστική:

  1. Πρέπει να επικοινωνείτε με τους καθηγητές μέσω του ιδρυματικού σας email. Έτσι γίνεται και ταυτόχρονη ταυτοποίησή σας. Δηλαδή ο καθηγητής γνωρίζει ότι αυτός που επικοινωνεί είναι όντως φοιτητής του τμήματος. Στο τέλος κάθε μηνύματος να βάζετε πάντα το ονοματεπώνυμό σας. Είναι δύσκολο για τους καθηγητές σας να παρακολουθούν μηνύματα από αποστολείς που ταυτοποιούνται μόνο με τον ΑΜ (πχ: ele518000 κτλ.). 
  2. Μη στέλνετε μηνύματα και ως αποστολέας φαίνονται ταυτότητες του τύπου “red_dragon@hotmail”, “superhero@gmail” κτλ. Είναι πολύ πιθανό μηνύματα που προέρχονται από τέτοιου τύπου αποστολείς να αγνοούνται. 
  3. Όταν η επικοινωνία αφορά ένα μάθημα, θα πρέπει να αναφέρετε το μάθημα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι καθηγητές σας διδάσκουν περισσότερα του ενός μαθήματα παράλληλα. 
  4. Όταν πρέπει να ρωτήσετε κάτι, θα πρέπει να περιγράφετε επακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Ερωτήσεις του τύπου “Δεν λειτουργεί η εντολή που δίνω” ή “δεν μπορώ να συνδεθώ στο users” ή “δεν δουλεύει η 3η άσκηση” κτλ. δεν μπορούν να απαντηθούν. Θα πρέπει να περιγράφετε ακριβώς το πρόβλημα και σε τι αφορά (μάθημα/εργαστήριο/άσκηση), και αν πρόκειται για τεχνικό θέμα, να περιγράφετε αναλυτικά τι κάνετε και όλα τα μηνύματα λάθους που λαμβάνετε (όπου μπορείτε να επισυνάπτετε και το σχετικό screenshot ή αρχείο καταγραφής/log). Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το πλήθος των μηνυμάτων που θα χρειαστεί να ανταλλαγούν.