Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίασή της με αριθμό 20/08-07-2020 αποφάσισε να παραμείνουν κλειστές οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 3-08-2020 έως και 14-8-2020..
Ως εκ τούτου και η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή από 3-08-2020 έως και 14-8-2020.

Καλές Διακοπές σε όλους.
29 Ιούλ 2020 10:53 – από Γραμματεία