Λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Επισυνάπτεται η  Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 (ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021) που αφορά τη Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα 2, 4 και 5.

Επισύναψη: ΦΕΚ 4406Β24-9-2021