Μετάβαση στο νέο ΠΠΣ των Φοιτητών Τμήματος Μηχ. Πληροφορικής

Αγαπητοί φοιτητές-τριες,

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την ένταξη των φοιτητών-φοιτητριών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω:
– Η Παρουσίαση (με τον Αλγόριθμο Μετάβασης)
– Ο Γενικός Πίνακας Αντιστοίχισης όλων των μαθημάτων
– Ο Οδηγός Μετάβασης (έχει ανανεωθεί, επισυνάπτεται η τελευταία έκδοση, v6)

Είναι εύκολα κανοητό ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο μεγάλο αριθμό μηνυμάτων που δεχόμαστε.

Θερμή παράκληση (ΠΡΙΝ επικοινωνήσετε μαζί μας, στο 99% των περιπτώσεων η απάντηση είναι στα επισυναπτόμενα αρχεία):
Nα διαβάσετε προσεκτικά την παρουσίαση και τον Οδηγό Μετάβασης που λύνουν τις απορίες σας σχετικά με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και τις μεταβατικές διατάξεις που θα ισχύσουν για ΟΛΟΥΣ.

Επισύναψη: Μετάβαση_στο_νέο_ΠΠΣ.zip

Αφήστε μια απάντηση