Μετακίνηση με Erasmus+ (Εαρινό εξάμηνο 2019-2020)

Αγαπητοί φοιτητές-τριες,

Όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν το Εαρινό εξάμηνο 2019-2020 για παρακολούθηση μαθημάτων, πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ή/και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή After Placement (για πτυχιούχους) παρακαλώ να προσέλθουν για τη (υποχρεωτική) συνέντευξη σε ένα από τα παρακάτω slots (γραφείο 206):

– Παρασκευή 8/11 (15:00-18:00)
– Δευτέρα 11/11 (10:00-16:00)
– Πέμπτη 14/11 (10:00-12:00)

Υπενθυμίζω ότι η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κινητικότητας φοιτητών καθώς και τα έγγραφα που περιγράφουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στο http://people.iee.ihu.gr/~peris/Erasmus/

Σας χαιρετώ,
Περικλής Χατζημίσιος
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus+/LLP
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4 Νοέ 2019 15:35 – από Περικλής Χατζημίσιος