Μετακίνηση με Erasmus+ (πρακτική άσκηση/after placement/πτυχιακή)

Αγαπητοί φοιτητές-τριες,

Όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν το Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης/After Placement ή πτυχιακής παρακαλώ να προσέλθουν για την υποχρεωτική συνέντευξη σε ένα από τα παρακάτω slots (γραφείο 206):

– Τετάρτη 15/5 (10:00-11:00)
– Πέμπτη 16/5 (16:00-18:00)
– Παρασκευή 17/5 (14:00-15:00)

Υπενθυμίζω ότι η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κινητικότητας φοιτητών καθώς και τα έγγραφα που περιγράφουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στο www.it.teithe.gr/~peris/Erasmus/

Σας χαιρετώ,
Περικλής Χατζημίσιος
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus+/LLP
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Υ.Γ. Παρακαλώ να διαβάζετε τις οδηγίες ΠΡΙΝ επικοινωνήσετε μαζί μου.