Μετακίνηση με Erasmus+ (Συναντήσεις για συνέντευξη)

Αγαπητοί φοιτητές-τριες,

Σας ενημερώνω για το ανανεωμένο πρόγραμμα σχετικά με τη (υποχρεωτική) συνέντευξη (γραφείο 206):

– Παρασκευή 8/11 (δεν θα πραγματοποιηθούν)
– Δευτέρα 11/11 (11:00-18:00) (ώστε να εξυπηρετηθούν και όσοι εργάζονται)
– Πέμπτη 14/11 (10:00-12:00)

Αν κάποιος-κάποια δεν μπορεί να προσέλθει δια ζώσης, τότε πρέπει να κανονίσουμε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης μέχρι και την Τετάρτη 13/11.

Σας χαιρετώ,
Περικλής Χατζημίσιος
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus+/LLP
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

7 Νοέ 2019 18:3 – από Περικλής Χατζημίσιος