ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-2021

Η υποβολή των δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές του ακαδ.έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί από 21/12/2020 μέχρι 15/1/2021. Τα δικαιολογητικά είναι αυτά που αναφέρονται στις αιτήσεις μετεγγραφής.
Τα δικαιολογητικά θα σταλούν μόνο ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τ.Κ, 57400
ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(κτίριο πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών)
21 Δεκ 2020 13:38 – από Γραμματεία