Οδηγίες κατάρτισης προτάσεων ΚΑ171 (Διεθνής Κινητικότητα)

Ανακοινώνουμε σε συνημμένο έγγραφο οδηγίες για την κατάρτιση προτάσεων για τη δράση ΚΑ171 (Διεθνης κινητικότητα) που έστειλε το Γραφειο Erasmus του ΔΙΠΑΕ.
Επισύναψη: Οδηγίες Προτάσεων.docx
14 Ιαν 2022 14:42 – από Ιωάννης Μαρμόρκος