Ολοκλήρωση διδασκαλίας και διενέργεια εξετάσεων

Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των Θεωρητικών και Εργαστηριακών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου.

Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και όποτε υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα γίνει προσπάθεια αναπλήρωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων που δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν πλήρως με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό, μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ και της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών.

6 Μάι 2020 9:33 – από Δημήτριος Παπακώστας