Ομάδα Φοιτητών “Υλοποίησης Κυκλωμάτων” ΠΑ-16-ΑΠΡ @19:00 στην Ε8 – Συνάντηση

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για την Ομάδας Φοιτητών “Υλοποίησης Ψηφιακών και Αναλογικών Κυκλωμάτων – ΥΨΑΚ” παρακαλούνται να συμμετέχουν
την ΠΑ-16-ΑΠΡ @19:00 στην Ε8 στην εκδήλωση με θέμα:

Υλοποίηση θαλάμου Πλακετών Τυπωμένου Κυκλώματος – Printed Circuit Board (PCB)

και ομιλητή τον κ. Τσελεγκαρίδη Σωκράτη, Ακαδημαϊκό Υπότροφο & Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος.

13 Απριλ 2021 10:23 – από Δημήτριος Παπακώστας