ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων 2019-20Χ

Όσοι φοιτητές/τριες δεν κατέθεσαν δήλωση μαθημάτων για οποιοδήποτε λόγο ή θέλουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυψε, θα ενημερώσουν τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@iee.ihu.gr στέλνοντας μήνυμα με θέμα ” ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019-20Χ ” μέχρι την ΔΕ-28-ΟΚΤ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το συνημμένο αρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία και όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος γίνεται αποδεκτή μόνο όταν χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος (δηλαδή διεύθυνση της μορφής: ele123@… it123@… iee123@…)

Επισύναψη: ΠΥΘΙΑ οριστική.docx
24 Οκτώ 2019 12:59 – από Δημήτριος Παπακώστας