ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων 2021-22Χ μέχρι 29-ΟΚΤ

Όσοι φοιτητές/τριες είτε δεν κατέθεσαν δήλωση μαθημάτων, είτε για οποιοδήποτε λόγο ή θέλουν να τροποποιήσουν την δήλωσή τους, θα καταθέσουν την παρακάτω αιτιολογημένη αίτηση στη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iee.ihu.gr στέλνοντας μήνυμα με θέμα “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2021-22Χ” μέχρι την ΠΑ-29-ΟΚΤ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το συνημμένο αρχείο.

Η αιτιολογημένη αίτηση προς την Γραμματεία θα γίνει δεκτή μόνο για σοβαρούς λόγους και έπειτα από έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες και δικαιούνται να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν.
Αν υπάρχουν φοιτητές που δήλωσαν περισσότερες από 42 ΠΜ (πριν την επίλυση του ζητήματος από την Πυθία) παρακαλούνται να οριστικοποιήσουν την δήλωσή τους με μέγιστο τις 42 ΠΜ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία και όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος γίνεται αποδεκτή μόνο όταν χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος (δηλαδή διεύθυνση της μορφής: ele123@… it123@… iee123@…)

Επισύναψη: ΟΡΙΣΤΙΚΗ δήλωση.docx
18 Οκτώ 2021 20:43 – από Δημήτριος Παπακώστας