Παράταση αιτήσεων για τη Δωρεά Σίτιση του ακαδ. έτους 2020-21

από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
“Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ακαδ.έτους 2020/21 π α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2021”.
Παρακαλείσθε να δείτε το κείμενο με τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί στο site του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ihu.gr (ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας) σε προγενέστερη ανακοίνωση.

12 Ιαν 2021 11:56 – από Γραμματεία