ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019-20

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών  παρατείνεται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2019. Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά την προγενέστερη ανακοίνωση που αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τον τρόπο αποστολής τους.

29 Οκτωβρίου 2019 09:27 – από Γραμματεία