Παρουσίαση ΔΕ/ΠΕ – Φεβρουάριος 2021

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν τη διπλωματική/πτυχιακή εργασία (ΔΕ/ΠΕ) τους την περίοδο του Φεβρουαρίου, πρέπει να αναρτήσουν το πλήρες αρχείο PDF της ΔΕ/ΠΕ στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://thesis.iee.ihu.gr/, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον εισηγητή καθηγητή.

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης – έγκρισης των ΔΕ/ΠΕ είναι η Παρασκευή 15/1/2021. Μετά την έγκριση της ΔΕ/ΠΕ από τον εισηγητή καθηγητή, το αρχείο PDF κλειδώνει και θεωρείται η τελική εργασία προς αξιολόγηση από την εξεταστική επιτροπή.

Το κείμενο της ΔΕ/ΠΕ πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί την πρότυπη μορφή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του τμήματος iee.ihu.gr > Υποστήριξη > Χρήσιμα Έντυπα για φοιτητές.

Με βάση τις εγκεκριμένες εργασίες από τους εισηγητές, η επιτροπή ΔΕ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα των παρουσιάσεων. Οι παρουσιάσεις εκτός απροόπτου θα γίνουν στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2021.

Όλες οι επόμενες ανακοινώσεις που θα αφορούν τις ΔΕ/ΠΕ, θα αναρτώνται αποκλειστικά στον Πίνακα > Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία.

Η Επιτροπή ΔΕ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Ευκλείδης Κεραμόπουλος

17 Δεκ 2020 18:10 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης