ΠΑ με ΕΣΠΑ-πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Στην κατηγορία ανακοινώσεων “Πρακτική Άσκηση” έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με οδηγίες, προθεσμίες και όλα τα απαραίτητα έντυπα για την ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ των φοιτητών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Μ. Ιωαννίδου
11 Φεβ 2020 14:32 – από Μελίνα Ιωαννίδου