Περιστατικό λογοκλοπής σε πτυχιακή εργασία του Τμήματος

Στην 25η συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4/11/2021, η Συνέλευση του Τμήμα-τος βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει σε φοιτητή/τρια του Τμήματος την πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων και τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας για ένα ακαδημαϊκό έτος, καθώς διαπιστώθηκε ότι η πτυχιακή εργασία που παρουσίασε ο εν λόγω φοιτητής/τρια στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021 ήταν προϊόν λογοκλοπής. Σύμφωνα με την ενότητα Β9 (Πλαγιαρισμός – Λογοκλοπή) του Κανονισμού Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος, «Η αντιγραφή αποσπασμάτων εργασίας (ή ολόκληρης εργασίας) άλλου φοιτητή ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι η συγκατάθεσή του», συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ενδεικτικές περιπτώσεις λογοκλοπής. Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 4889/Β/6-11-2020) και συγκεκριμένα: της περ. α), της παρ. 3, του άρθρου 112 (Πνευματικά Δικαιώματα και Δημοσιεύσεις – Λογοκλοπή) και της παρ. 2, άρθρο 109 (Κανόνες δεοντολογίας για τους φοιτητές), η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα για τους φοιτητές, όπως και για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εν γένει.

Πέρα από τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, την ηθική απαξία της συγκεκριμένης πράξης και τις ποινές που είναι πιθανό αυτή να επιφέρει σε κάποιο εν ενεργεία φοιτητή/τρια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πτυχιακή/διπλωματική εργασία συνοδεύει τον απόφοιτο/η σε όλα τα στάδια της μετέπειτα επαγγελματικής του πορείας. Οι εργασίες αυτές είναι δημόσια διαθέσιμες σε αποθετήρια της κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβληθούν σε έλεγχο για τη γνησιότητα του περιεχόμενου τους και την τήρηση των κανόνων που αφορούν το ενδεχόμενο λογοκλοπής.  Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο διαπιστωθεί, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την αποφοίτηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το τμήμα, οι συνέπειες μπορεί να είναι βαρύτατες. Σε ενδεχόμενη προσφυγή κάποιου ενδιαφερομένου σε δικαστήριο και απόδειξη του παραπτώματος, μπορεί να αποδοθούν πειθαρχικές, ποινικές ή αστικές ευθύνες (π.χ. ανάκληση πτυχίου, απώλεια εργασίας, απαιτήσεις αποζημιώσεων κ.λπ.). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι τα παρακάτω:

Το πρώτο από τα παραπάνω δημοσιεύματα αφορά επίσημη καταγγελία λογοκλοπής σε πτυχιακή εργασία φοιτήτρια του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας το 2013, για την οποία κινήθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες. Τα επόμενα δύο δημοσιεύματα (2021) αφορούν περιπτώσεις υπουργών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση μετά από καταγγελίες για λογοκλοπή στη διπλωματική τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή αντίστοιχα.

Με τα παραπάνω ελπίζουμε ότι είναι σαφές ότι η λογοκλοπή εκτός από σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή/τριας, είναι ένα μια βαρύτατη ευθύνη που θα τον/την συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα παρατηρηθούν αντίστοιχα περιστατικά στο Τμήμα μας, τα οποία δε συνάδουν με το ακαδημαϊκό ήθος και το επίπεδο των σπουδών που αυτό παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.

Ο Συντονιστής της Πειθαρχικής Επιτροπής
Αντωνίου Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Παπακώστας Δημήτριος, Καθηγητής

11 Νοέ 2021 12:6 – από Δημήτριος Παπακώστας