Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ – Οδηγίες – Έντυπα

Επισυνάπτεται αρχείο με οδηγίες και συνδέσμους για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ ( 20 θέσεις ). Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες. Η Πρακτική Άσκηση θα ξεκινήσει στις 15/10/2018. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 28/9/2018.