Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ – Φοιτητές πρώην Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Επισυνάπτεται αρχείο με οδηγίες για τη διαδικασία και τα έντυπα της Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ ή χωρίς ΕΣΠΑ (ΟΑΕΔ ή Δημόσιο).
Επισύναψη: ODHGIES_ESPA_OAED_x_2020_21_FOITHTES_v1.pdf
29 Σεπτ 2020 1:46 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας