Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ – Φοιτητές πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., οι οποίοι θα κάνουν Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ( περισσότερα στο σύνδεσμο http://placements.it.teithe.gr/?p=requirements ) μετά την κατάθεση της Αίτησης για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, η οποία επισυνάπτεται, στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ( γραφείο 208 ) και την έκδοση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να προσκομίσουν, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ ( 10/02/2020 μέχρι 26/02/2020 ), υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

– «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
– «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
– «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)
– «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
– «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Περισσότερα, στην Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης που θα γίνει την Πέμπτη 13/2/2020 στις 11:00.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Γουλιάνας Κώστας
Επισύναψη: Άιτηση Φοιτητή ΠΑ στη γραμματεία για ΕΣΠΑ.docx
9 Φεβ 2020 21:29 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας